fellowes-logo

IRODAI SZABÁLY #1

VIGYÁZZON BIZALMAS DOKUMENTUMAIRA

blue-check

fellowes-hero

Akár 15.000 Ft PÉNZVISSZATÉRÍTÉS!

Frissítve ekkor 10:17 / 23-aug-2018

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A promócióban olyan németországi, ausztriai, belgiumi, franciaországi, egyesült királyságbeli, írországi, luxemburgi, hollandiai, svájci, spanyolországi, portugáliai, olaszországi, svédországi, dániai, lengyelországi, magyarországi, cseh köztársaságbeli, norvégiai és finnországi lakosok vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket. A promócióban nem vehetnek részt a Fellowes, annak képviselőinek, forgalmazóinak és viszonteladóinak munkatársai és közvetlen hozzátartozói, vagy bárki, aki szakmailag a promócióval kapcsolatba hozható.

2. A résztvevőknek a lakhelyük szerinti országban bankszámlával kell rendelkezniük.

3. A promócióra való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és (kijelenti) úgy tekintendő, hogy elolvasta a Fellowes adatvédelmi szabályzatát.

4. A Fellowes jelen ajánlata abból áll, hogy a társaság visszatéríti egy, a résztvevő által, a meghatározott időszakban vásárolt (továbbiakban a „Promóció Időtartama”), az ajánlatban résztvevő termék vételárának egy részét. Az egyes ajánlatok részletei, ideértve a résztvevő termékeket és a pénzvisszafizetés összegeit, a www.fellowes-promotion.com (továbbiakban a „Promóció Weboldala”) oldalon megtalálhatóak. A részvételi jelentkezéseket a vásárlástól számított 45 napon belül hiánytalanul kell benyújtani. A vásárlástól számított 45 napon túli jelentkezéseket Fellowes nem fogadja el.

5. A promóció kizárólag a következő, a 2018.09.01. és 2018.12.31. közötti időszakban, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Svájcban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Svédországban, Dániában, Lengyelországban, Magyarországon, Cseh Köztársaságban, Norvégiában és Finnországban megvásárolt termékekre vonatkozik és a Fellowes viszonteladók készleteinek erejéig tart:

 

Minden ország:

Powershred® 60Cs

4.500 Ft

Powershred® 73Ci

9.000 Ft

Powershred® W-71Ci

9.000 Ft

Powershred® 99Ci

12.000 Ft

AutoMax™ 200C

15.000 Ft

Franciaország

Powershred® M-7CM

€ 10.00

AutoMax™ 350C

€ 80.00

Egyesült Királyság és Írország

AutoMax™ 550C

€ 90.00 / £ 80.00

Spanyolország és Portugália

Powershred® 8Cd

€ 10.00

Powershred® 8Mc

€ 10.00

Powershred® 11C

€ 10.00

Powershred® 21Cs

€ 15.00

Powershred® 53C

€ 10.00

AutoMax™ 350C

€ 80.00

 

Valamennyi regisztrációt 2019.02.14-ig kell benyújtani.

Személyenként/cégenként/címenként/bankszámlánként kizárólag egy jelentkezés lehetséges. Minden jelentkező maximum 5 iratmegsemmisítővel vehet részt a promócióban, feltéve, hogy mind az 5 iratmegsemmisítő ugyanazon a számlán szerepel. Ebben az esetben a résztvevőnek minden egyes iratmegsemmisítőre vonatkozóan, ugyanazon a napon, külön igényt kell benyújtania. A későbbi időpontban benyújtott igényeket a Fellowes nem fogadja el.

6. A jelentkezéshez a résztvevőknek fel kell keresniük a www.fellowes-promotion.com weboldalt, hiánytalanul ki kell tölteniük a jelentkezési űrlapot és a jelen Általános szerződési feltételnek megfelelő számlákkal együtt kell elküldeniük. Minden részletnek pontosnak kell lennie. Az ajánlat nem átruházható.

7. A Fellowes ajánlata abból áll, hogy a társaság visszatéríti egy, a résztvevő által, a Promóció Időtartama alatt vásárolt, bizonyos Fellowes termékek vételárának egy részét. A minimális vásárlási követelmény egy (1) egység. A visszatérítési összegeket a promóciós szórólapokon és a Promóció Weboldalán teszik közzé.

8. A kifizetésre kizárólag akkor kerül sor, amikor résztvevő rendelkezésre bocsátotta a pénz visszatérítési kérelem feldolgozásához szükséges dokumentumokat.

9. A kérelmezés az Interneten keresztül történik. A résztvevő kitölti az online kérelmezési űrlapot, megadva az új termék adatait, valamint a saját személyes és banki adatait.

10. Amint a kitöltött kérelmet a Fellowes megkapja, a résztvevő e-mail-en keresztül erről visszaigazolást kap. Miután a résztvevő jelentkezésének sikeres visszaigazolása megtörtént, az összeg 30 napon belül átutalásra kerül résztvevő bankszámlájára. A kifizetés kizárólag belföldi bankszámlára történhet. A kifizetésre csak akkor kerül sor, amikor a résztvevő valamennyi szükséges adatot megadott pénz-visszafizetési kérelmének feldolgozásához.

11. Nem adható visszatérítés annak a résztvevőnek, aki:
a) nem vásárolt legalább egy, a promócióban résztvevő terméket a Promóció Időtartama alatt; és / vagy
b) nem töltötte ki az on-line jelentkezési űrlapot; és / vagy
c) nem bocsátotta rendelkezésre a vásárlás bizonyítékát; és/vagy
d) nem nyújtotta be jelentkezését a megjelölt időn belül; és/vagy
e) nem bocsátotta időben rendelkezésre az összes hiányzó adatot; és/vagy
f) az iratmegsemmisítőt az e-Bayen vag az Amazonon vásárolta.

12. Azon résztvevők, akik hiányos jelentkezést adnak be, lehetőséget kapnak arra, hogy a szükséges adatokat Fellowes kérésétől számítva 7 napon belül a Fellowes rendelkezésre bocsássák. Amennyiben a résztvevő ezek után sem tud a részvételi feltételeknek megfelelni, a visszatérítésre vonatkozó igénye elutasításra kerül.

13. A visszatérítés kizárólag akkor kerül kifizetésre, ha a résztvevő a fenti részvételi feltételeknek megfelel.

14. Jelen ajánlat nem használható fel az ugyanabban az időben futó, egyéb Fellowes ajánlatokkal együtt.

15. A visszatérítés feltételeinek való megfeleléshez, a résztvevőnek a terméket saját magának kell megvásárolnia. Ezen feltételek elfogadásával a résztvevő szavatolja, hogy ő a termék tulajdonosa és kizárja a harmadik fél igényfellépését.

16. A résztvevő e-amilen keresztül bármilyen kérdést intézhet a Fellowes-hoz a kampánnyal és jelentkezésének státuszával kapcsolatosan. Az ezzel kapcsolatos további információk a jelen dokumentum végén találhatóak.

17. A Fellowes nem vállal felelősséget az elveszett, megkésve beérkezett, megsérült vagy máshová beérkező jelentkezésekért, kivéve, ha az ilyen eset a Fellowes vagy képviselői hanyagságából, hibájából vagy szándékos tevékenységéből vagy mulasztásából adódik. A Fellowes nem felelős vagy kötelezhető felelősségre semmilyen műszaki, hardver, szoftver, szerver, weboldal vagy bármiféle egyéb leállásért vagy meghibásodásért.

18. Kivételes körülmények esetén, melyek előre nem láthatóak, a Promóteren kívül álló okokból adódnak és kizárólag akkor, ha ezen körülmények elkerülhetetlenek, a Promóter fenntartja a jogot, hogy a promóciót bármely szakaszában törölje vagy a jelen Általános szerződési feltételeket törölje illetve módosítsa, de minden esetben törekedve arra, hogy az indokolatlan csalódottság elkerülése érdekében, ezen körülmények résztvevőkre gyakorolt hatását minimalizálja.

19. Regisztráláskor a résztvevő személyes adatait a Fellowes rendelkezésére bocsátja és azok a jelen promóció kivitelezése, valamint marketing és minőségellenőrzési elemzésre továbbításra kerülnek a Fellowes irodájába és Fellowes képviselőihez. A Fellowes és képviselői felelősek a résztvevő személyes adatainak biztonságos tárolásáért, feldolgozásáért és továbbításáért, a résztvevők pedig regisztrációjukkal elfogadják ezen feltételeket. Az online regisztrációs űrlap megfelelő mezőjének kipipálásával a résztvevők beleegyezésüket adják ahhoz is, hogy a Promóter, egyéb Fellowes partner és / vagy azok képviselői adataikat egyéb promóciók és új termékek vagy szolgáltatások, valamint jövőbeni piac és minőségellenőrzési elemzés céljából feldolgozzák. A résztvevőknek joga a Promóter által tárolt információkat ellenőrizni és azok helyreigazítását kérni. Az erre irányuló kérést az alábbi e-mail címre kell Promóternek megküldeni.

20. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy a promóció időtartama alatt alkalmanként további információkat közöljön a promóciós termékekről és a promóció részleteiről. Ez nem sérti a résztvevők előző pontban rögzített jogait.

21. A vonatkozó rendelkezések a Promóció Weboldalán megtekinthetőek, valamint a jelen Általános szerződési feltételek végén közölt e-mail címen díjmentesen igényelhetőek.

22. Fellowes a jelentkező személyes adatait a jelentkezők hozzájárulása nélkül semmilyen egyéb szervezetnek nem adja át, kivétel az Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, aki a Fellowes által, a jelen promóció kezelésére felkért, megbízott.

23. A jelen kampány kapcsolattartó e-mail címe a fellowes@promotion-update.com, a promóció weboldala pedig a www.fellowes-promotion.com. Ez az URL cím kizárólag a jelen promócióra való regisztráció online benyújtását szolgálja.

24. Az eredeti számlá(ka)t az elküldés után meg KELL őrizni, amíg azok érvényességét nem ellenőrizték és a kifizetés nem történt meg. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy annak érdekében, hogy a termékek szabályos beszerzését ellenőrizni tudja, a vásárlás eredeti számláit bármelyik megvásárolt és regisztrált termékre bekérje.

25. A számlákat a Fellowes nem juttatja vissza.

26. Ahol ez alkalmazandó, a résztvevőknek munkaadójuktól engedélyt kell kérniük, mielőtt részt vesznek a jelen promócióban. A részvétel eredményeként keletkező adózási kötelezettség a résztvevőket terheli.

27. A szabályok jogi értelmezését illető kérdésekben az angol jog az irányadó és Anglia és Wales bíróságai kizárólagos illetőséggel bírnak.

28. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja bármelyik résztvevőt, akiről úgy találja, hogy sérti, aláássa, vagy helytelen irányban befolyásolja a Promóció működését, vagy oly módon viselkedik, melyet a Promóter a részvételi feltételek megsértésének ítél.

29. Amennyiben a Fellowes bármilyen kifizetést tévesen eszközöl, akár a résztvevő (szándékos vagy más) hibájából, a Fellowes gyakorolja azon jogát, hogy visszafizetést követeljen, és amennyiben csalás történt jelentse azt az illetékes hatóságoknak.

30. A Fellowes a jelen részvételi feltételeket kérés esetén bárkinek díjmentesen megküldi.

31. A promóció támogatója: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 OFB, U.K.